[cc-community] PRESS RELEASE: CC Romania Promotes Creativity with Localized Licenses

Michelle Thorne michelle at creativecommons.org
Mon Sep 1 11:57:17 EDT 2008


[PDFs attached; text in English and Romanian below]


*CC ROMANIA PROMOTES CREATIVITY WITH LOCALIZED LICENSES *

Bucharest, Romania and Berlin, Germany — September 2, 2008

Creators in Romania now have the option to license their creative works
under one of the six Creative Commons licenses tailored to Romanian law.
Available as of today, the ported Romanian licensing suite (BY through to
BY-NC-ND of Version 3.0) is provided free of charge to rights holders
wishing to signal that for a particular work, they have chosen a "some
rights reserved" approach to copyright.

The Creative Commons team in Romania, led by Bogdan Manolea and Stefan
Gavrilescu and supported by the Association for Technology and Internet,
carried out the porting process and public discussion with local and
international legal experts and in consultation with Creative Commons
International.

The licenses will be launched in Bucharest on September 2 at 1600 during an
event hosted by the Center for Independent Journalism. The event will be
opened by Bogdan Manolea with a presentation about the philosophy of
Creative Commons and an introduction to the Romanian licenses. A panel
thereafter will outline practical uses of the CC licenses in Romania, with
contributions from Razvan Rusu from *Travka*, the first Romanian band to
license their entire album under a CC license; Ioana Avadani from the Center
for Independent Journalism; and Florin Grozea from the popular Romanian band
*Hi-Q*. Other Creative Commons users in Romania are invited to join the
launch and participate in the conversation.
At the event, *Hi-Q* will launch a new contest offering a preview of their
next single. The vocal tracks of the band's three singers will be released
under the Romanian CC BY-SA 3.0 license, and fans will be invited to create
remixes of the tracks and upload them to http://eok.ro or other
music-sharing websites.

Remarking on the completion of the porting process, CC Romania Project Lead
Bogdan Manolea says, "With the launch of the localized Creative Commons
licenses, more Romanian artists and users will learn about open licenses and
its benefits. We hope to have more projects that will involve innovation in
intellectual property and will promote open content concepts in Romania. We
would like to thank everyone that has been involved in this process,
including our partners for the launch of the Creative Commons licenses in
Romania - *Hi-Q* band and the Center for Independent Journalism."

The Romanian licenses are the 26th ported Creative Commons suite in Europe
and the 47th worldwide. The licenses are available through the Creative
Commons License Chooser at http://creativecommons.org/license/?lang=ro.


*About the Association for Technology and Internet*

APTI is an independent Romanian NGO that has the objective of promoting the
fair use of information society services in balance with current legal
norms. The organization aims to further human rights in the digital
environment and support the digital civil rights in the Romanian society.
For more information about APTI, visit http://www.apti.ro/.


*About Creative Commons*

Creative Commons is a not-for-profit organization, founded in 2001, that
promotes the creative re-use of intellectual and artistic works, whether
owned or in the public domain. Through its free copyright licenses, Creative
Commons offers authors, artists, scientists, and educators the choice of a
flexible range of protections and freedoms that build upon the "all rights
reserved" concept of traditional copyright to enable a voluntary "some
rights reserved" approach. Creative Commons was built with and is sustained
by the generous support of organizations including the Center for the Public
Domain, the Omidyar Network, The Rockefeller Foundation, The John D. and
Catherine T. MacArthur Foundation, and The William and Flora Hewlett
Foundation, as well as members of the public. For more information about
Creative Commons, visit http://creativecommons.org.

*Contact*

Dr. Catharina Maracke
Director
Creative Commons International, Creative Commons
catharina [at] creativecommons [dot] org

*Press Kit*

http://creativecommons.org/presskit
http://creativecommons.org/international/ro


/////////////////////////

*CC ROMÂNIA PROMOVEAZĂ CREATIVITATEA PRIN LICENŢELE LOCALIZATE *

Bucureşti, Romania şi Berlin, Germania — 2 Septembrie 2008

Creatorii români au acum posibilitatea de a-şi licenţia operele
printr-una din cele şase licenţe Creative Commons adaptate la legea
română. De astăzi, întreaga serie de licenţe adaptate (versiunea 3.0 de
la Atribuire (BY) până la Atribuire-Necomercial-Fără Modificări
(BY-NC-ND)) este disponibilă în mod gratuit pentru titularii de drepturi
de autor care doresc să licenţieze opera lor doar cu "unele drepturi
rezervate".

Echipa Creative Commons din România, condusă de Bogdan Manolea şi Ştefan
Gavrilescu şi susţinută de Asociaţia pentru Tehnologie si Internet -
APTI, a parcurs procesul de adaptare al licenţelor şi discuţie publică
cu experţi juridici naţionali şi internaţionali şi în consultare cu
Creative Commons International.

Licenţele vor fi lansate pe data de 2 Septembrie 2008 în Bucureşti, la un
eveniment găzduit de Centrul pentru Jurnalism Independent. Bogdan Manolea
va deschide evenimentul cu o prezentare despre filozofia Creative Commons
şi va introduce licenţele româneşti. Alţi participanţi vor contribui
la discuţia privind utilizările practice ale licenţelor Creative Commons
în România, printre care Răzvan Rusu (ex-Travka, prima formaţie
românească care a licenţiat un întreg album sub o licenţă Creative
Commons), Ioana Avădani (Centrul pentru Jurnalism Independent) sau Florin
Grozea (HI-Q). Alţi utilizatori români de Creative Commons din România au
fost invitaţi să participe la lansare şi la discuţia publică.

Cu ocazia acestui eveniment formaţia HI-Q va lansa un nou concurs oferind
un preview al următorului lor single. Vocile celor 3 membri ai formaţiei
vor fi oferite sub licenţa Creative Commons Atribuire–Distribuire în
Condiţii Identice (BY-SA) 3.0 România şi astfel toata lumea va fi
invitată să creeze remixuri pe aceste voci şi să pună rezultatele pe
site-ul eok.ro sau alte site-uri de video-sharing de pe Internet.

Bogdan Manolea, Project Lead pentru Creative Commons Romania, a declarat
pentru acest eveniment: "O dată cu lansare licenţelor Creative Commons în
limba română, mai mulţi artişti si simpli utilizatori din România au
posibilitatea să înveţe despre licenţele deschise şi avantajele lor.
Sperăm să avem din ce în ce mai multe proiecte care vor susţine
inovaţia în proprietatea intelectuală şi vor promova conceptele de
conţinut deschis în România. Nu putem să nu mulţumim partenerilor
lansării – Trupei HI-Q şi Centrului pentru Jurnalism Independent, ca şi
tuturor celor care ne-au ajutat pe parcursul procesului de adaptare a
licenţelor"

Licenţele în limba română sunt al 26-lea proiect Creative Commons
adaptat în Europa şi al 47-lea în întreaga lume. Licenţele sunt
disponibile prin aplicaţia disponibilă pe site-ul Creative Commons la
http://creativecommons.org/license/?lang=ro.

Jurnaliştii interesaţi să participe la lansare sunt invitaţi pe data de
2 Septembrie 2008,  la ora 16 00 la sediul Centrului pentru Jurnalism
Independent - B-dul Regina Elisabeta nr. 32, et. 1 (Cladirea Federatiei
Sindicatelor Libere din Invatamant aflata intre Piata Kogalniceanu si Bd
Schitu Magureanu), Sector 5, Bucuresti. Agenda evenimentului este ataşată
la acest comunicat.

Licenţele Creative Commons permit autorilor schimbarea termenilor de
licenţiere de la clasicul "Toate drepturile rezervate" la "Unele drepturi
rezervate". Licenţele Creative Commons nu sunt o alternativă la dreptul de
autor, ci se aplică pe baza legislaţiei privind dreptul de autor, astfel
încât să poţi modifica termenii de licenţiere pentru a permite o
licenţiere deschisă a operelor tale.

*Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (APTI) *este o organizaţie
româneasca non-guvernamentală şi independentă care are drept obiectiv
promovarea utilizării leale a serviciilor societăţii informaţionale în
concordanţă cu normele legale în vigoare. Organizaţia susţine
drepturile omului in mediul digital şi promovează drepturile civile
digitale. Pentru mai multe informatii vizitati despre APTI vizitaţi
http://www.apti.ro/

*Creative Commons* este o organizaţie non-profit, înfiinţată în 2001,
care promovează re-utilizarea creativă a operelor intelectuale şi
artistice, indiferent daca sunt proprietare sau în domeniul public. Prin
sistemul său de licenţe gratuite privind dreptul de autor Creative Commons
oferă autorilor, artistilor, oamenilor de ştiinţă şi profesorilor
posibilitatea alegerii unui spectru flexibil de libertăţi şi drepturi
care permit schimbarea sistemului tradiţional de "Toate drepturile
rezervate" într-un sistem voluntar de "Unele drepturi rezervate". Creative
Commons a fost lansat şi este susţinut prin efortul generos al mai multpr
organizaţii, incluzând Centrul pentru Domeniul Public, Omidyar Network,
Fundaţia Rockefeller, Fundaţia John D. şi  Catherine T. MacArthur , şi
Fundaţia William şi Flora Hewlett, ca şi alte persoane publice. Pentru ai
multe informaţii despre Creative Commons, vizitează
http://creativecommons.org.

*Contact *

Dr. Catharina Maracke
Director
Creative Commons International, Creative Commons
catharina [at] creativecommons [dot] org

Bogdan Manolea
Director Executiv APTI
Creative Commons Romania Legal Lead
bogdan.manolea [at] apti [dot] ro

*Press Kit *
http://creativecommons.org/presskit
http://creativecommons.org/international/ro

-- 
----------------------------------------------
Michelle Thorne
Creative Commons International
Gipsstrasse 12
10119 Berlin
Germany
Phone: +49.30.28 09 69 41
Fax: +49.30.28 09 39 10
Email: michelle at creativecommons.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.ibiblio.org/pipermail/cc-community/attachments/20080901/9381cb69/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ROlaunchPR020908_en.pdf
Type: application/pdf
Size: 128191 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ibiblio.org/pipermail/cc-community/attachments/20080901/9381cb69/attachment.pdf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ROlaunchPR020908_ro.pdf
Type: application/pdf
Size: 151257 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ibiblio.org/pipermail/cc-community/attachments/20080901/9381cb69/attachment-0001.pdf 


More information about the cc-community mailing list