[Cc-se] Ang. en lagvals klausul

Peter Brink peter.brink at brinkdata.se
Fri Aug 26 05:23:54 EDT 2005


Hmm, borde kanske skriva långsammare och tänka fortare... :-)

Jag skrev:
"Det framstår, menar jag, därmed än mer viktigt att påpeka för
licenstagaren att han eller tredje man är tvungna att acceptera, att
frågan om det licensierade verket är lovligt publicerat skall hanteras
av lagen i det land där licensgivaren bor. "

Förhållandet mellan licensgivare och licenstagare är naturligtvis inte
utomobligatorisk... ;)

Däremot är det så att det av kommissionen föreslagna fördraget kommer
att markera att skyddslandsprincipens starka ställning, vilket kanske
kan tolkas som en pekning mot USA där det finns rättsvetare som påstår
att så inte är fallet. I vilket fall som helst så stärks en princip som
varit godtagen av den Europeiska doktrinen i årtionden, något som säkert
inte är helt känt bland allmänheten.

Jag kanske ska passa på och illustrera hur jag tänker mig fördelarna med
förslaget. Antag att A publicerar ett verk under CC-BY-SA. Om B, som bor
i Tyskland, bearbetar detta skulle svensk rätt gälla för avtalet dem
emellan. När B sedan publicerar sitt verk i Tyskland under den tyska
CC-BY-SA versionen, så gäller Tysk rätt mellan honom och hans
licenstagare. När sedan C, som bor i Frankrike, i sin tur bearbetar Bs
verk och publicerar denna i Frankrike under den franska CC-BY-SA och A
bestämmer sig för att ta delar av Cs tillägg och inkorporera dessa i
version 2 av As verk, så gäller för avtalet mellan C och A fransk rätt.
Att det är på det sätt som jag nu beskriver skulle stå helt klart för
alla berörda parter därför att det klart och tydligt i varje licens
framgår vilken lag som råder över avtalet. Detta är bra! Skulle man
använda vanlig internationell privaträtt så skulle det kunna bli
betydligt mer rörigt och osäkert - vilket inte är bra, för någon part.

/Peter BrinkMore information about the cc-se mailing list