[Cc-cat] Publicació Creative Commons

Ignasi Labastida i Juan ilabastidaaub.edu
Div Jun 8 07:34:33 EDT 2007


Des del departamanet de Justícia ens arriba aquesta informació.



Brians2a.jpg <http://www.gencat.cat/justicia/doc/doc_69621052_1.pdf>

Us anunciem que el dia 1 de juny de 2007, el Departament de Justícia ha
publicat per primer cop a la Generalitat de Catalunya una obra amb una
llicència Creative Commons <http://cat.creativecommons.org/>. Es tracta
de  l'opuscle del Centre Penitenciari Brians2
(http://www.gencat.cat/justicia/doc/doc_69621052_1.pdf
<blocked::http://www.gencat.cat/justicia/doc/doc_69621052_1.pdf>) –en
paper i en format digital– editat amb una llicència Creative
Commons BY-NC-SA
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

La iniciativa és pionera a les administracions públiques del nostre
entorn en cedir els drets d'explotació de l'obra a tercers perquè el
coneixement circuli sense traves. En les llicències Creative Commons,
amb el reconeixement de l'autor als crèdits s'autoritza la còpia, la
distribució i la comunicació pública; però se'n pot limitar l'ús
comercial o la possibilitat de fer-ne obres derivades o bé
condicionar-les al manteniment dels termes de la llicència de l'original.

Entenem que és molt rellevant que els organismes i les institucions
públiques, especialment, vagin posant a l'abast del públic la matèria
distintiva per excel·lència en els processos d'innovació, **el
coneixement**, que fa més competitives les persones, les entitats i les
empreses en el nou context social i econòmic. **Obrint el coneixement a
la ciutadania promovem** **la innovació**.






Més informació de la llista de correu Cc-cat