Cc-ro: Autentificare - Administrator
Administrator: parola de acces

Important!
De aici înainte trebuie să aveţi activate cookie-urile în browser, altfel nici o modificare administrativă nu va avea efect.

Interfaţa de administrare Mailman foloseşte cookie-urile de sesiune, astfel încât nu trebuie să vă re-autentificaţi la fiecare operaţiune administrativă. Acest cookie va expira automat la ieşire, sau explicit, la apăsarea linkului Logout, sub linkul Alte activităţi administrative (care va apare de îndată ce vă autentificaţi cu succes).


Lista Cc-ro este deţinută de cc-ro-owner at lists.ibiblio.org
Interfaţa administrativă a Cc-ro (necesită autorizare)
Toate listele de discuţii de pe lists.ibiblio.org

Delivered by Mailman
version 2.1.39
Python Powered GNU's Not Unix